Åbn undermenuer...

Faste priser

Økonomiske størrelser er normalt opgjort som værdier i kroner, dollars, euro. e.l. Vil man se på udviklingen over en årrække, vil en stigende værdi dels afspejle stigende mængder, dels stigende priser. Ved hjælp af prisindeks kan man regne sig frem til, hvor meget værdien af en given størrelse er steget, når der ses bort fra prisstigninger. Eller sagt med andre ord, hvad er værdien, hvis vi regner med faste priser.

I modsætning hertil betegnes økonomiske størrelser, hvor prisudviklingen indgår som løbende priser eller årets priser. Som noget nyt har Danmmarks Statistik i stedet for et almindeligt prisindeks valgt at bruge såkaldte kædede værdier. Princippet i denne metode er at erstatte et fast basisår med en beregning baseret på årligt skift af basisår. Fordelen ved denne metode er, at der tages hensyn til, at prisudviklingen - det, at visse typer produkter stiger mere i pris end andre - påvirker efterspørgslens sammensætning. Man søger mod de produkter, der ikke er så dyre. Derfor vil den samlede prisudvikling være overdrevet, hvis man fastholder efterspørgselssammensætningen i basisåret. Problemet ved denne metode er, at den mængdemæssige stigning af de enkelte faktorer (forbrug, investering etc. ) i f.eks. nationalregnskabet nok er mere korrekt udregnet, men at man ikke kan forbinde dem på samme måde, som når det drejer sig om tilgang og anvendelse af varer i løbende priser.