Åbn undermenuer...

Faste priser

Økonomiske størrelser er normalt opgjort som værdier i kroner, dollars, euro. e.l. Vil man se på udviklingen over en årrække, vil en stigende værdi dels afspejle stigende mængder, dels stigende priser. Ved hjælp af prisindeks kan man regne sig frem til,

Få adgang til Samfundsfag.dk