Åbn undermenuer...

Nyklassikere

En økonomisk opfattelse, der skærper en række af de synspunkter, monetarismen giver udtryk for. De skadelige virkninger af en aktiv penge- og finanspolitik begrunder nyklassikerne med en antagelse om, at de økonomiske agenter (virksomheder og forbrugere) grundlæggende handler på baggrund af rationelle forventninger.  Hvis f.eks. pengemængden udvides i forbindelse med en aktiv pengepolitik, vil det medføre, at agenterne får forventninger om stigende priser af samme omfang som udvidelsen af pengemængden. Derved neutraliseres virkningen på produktionen meget hurtigt og samtidig skærpes inflationen. Nyklassikere betegnes også neoklassikere.