Åbn undermenuer...

Nettofaktorindkomst

Bruttofaktorindkomsten minus afskrivninger. Betegnes NFI. Man kan også beregne NFI ved at tage udgangspunkt i nettonationalproduktet og herfra trække moms og andre afgifter.