Åbn undermenuer...

Værditilvækst

En opgørelse af produktionens størrelse i et land, et erhverv, en branche eller en virksomhed består i en opgørelse af værdien af de varer og tjenester, der produceres/sælges, minus de varer og tjenester, der er indgået som input til produktionen. F.eks. køber en tv-fabrik elektronik, finerplader og andet materiale, der indgår i produktionen. Værditilvæksten sker ved at anvende disse elementer og andre i en produktionsproces, der ender op med et produkt, der er mere værd end det, der indgik i processen. Hjælpestoffer som energi o.l. regnes også med som input. I nationalregnskabet opgøres værditilvæksten for hele landet og for delsektorer på forskellig måde, først og fremmest ved begreberne bruttonationalproduktet (BNP), bruttoværditilvækst (BVT) og bruttofaktorindkomsten (BFI).