Åbn undermenuer...

Neoklassikerne

Neoklassikerne eller nyklassikkerne vender sig endnu skarpere end monetaristerne mod, at staten fører en aktiv penge- og finanspolitik. Neoklassikerne har lige som de klassiske økonomer en stærk tro på at markedskræfterne på langt sigt mest effektivt løser de økonomiske problemer. Neoklassikerne knytter sig således til den klassiske liberalismes synspunkter.