Åbn undermenuer...

Washington Consensus

Økonomisk politik, der blev udtænkt af økonomen John Williamson og støttet af IMF (Den Internationale Valutafond), Verdensbanken, det amerikanske finansministerium og mange ledende økonomer i 1990’erne. Der er tale om en klar nyklassisk/monetaristisk politik. Hovedelementerne er følgende:

  • Makroøkonomisk stabilitet med balance på de offentlige budgetter. Statsmagten skal altså afholde sig fra at føre aktiv finans- og pengepolitik.
  • Omfattende frihandel. Markedsmekanismen skal i videst muligt omfang afgøre, hvilke lande der producerer de forskellige varer, hvilke lande de eksporterer dem til, og til hvilke priser handelen foregår.
  • Privatisering af offentlige selskaber og aktiviteter. Her ser vi igen troen på markedsmekanismen som den mest effektive økonomiske styringsmekanisme.