Åbn undermenuer...

Kvantitetsteorien

Den økonomiske teori, der hævder, at pengemængdens størrelse er afgørende for prisniveauet. Teorien udtrykkes i den såkaldte kvantitetsligning, der siger, at pengemængden ganget med pengenes omløbshastighed er lig priserne ganget med mængden af økonomiske transaktioner. Den monetaristiske økonomiske teori antager, at pengenes omløbshastighed er entydigt knyttet til mængden af økonomiske transaktioner i hvert fald på kortere sigt, hvorfor en forøgelse af pengemængden umiddelbart vil omsættes i prisstigninger.