Åbn undermenuer...

Pengemængde

Den primære pengemængde opgøres som den private sektors likvide fordringer på staten og Nationalbanken. Da den primære pengemængde i 1986 blev negativ, skyldtes det, at pengeinstitutternes gæld til Nationalbanken voksede pga. ændrede regler for låntagning.  Den sekundære pengemængde i snæver forstand opgøres som borgernes andel af den primære pengemængde plus deres indskud på anfordring i pengeinstitutter. Den sekundære pengeforsyning i videre forstand omfatter desuden borgernes indskud på opsigelse i pengeinstitutter samt statsgældsbeviser uden for pengeinstitutter.