Åbn undermenuer...

Statsunderskud

Underskud på det offentlige budget, hvor indtægterne består af skatter og afgifter, mens udgifterne går til offentligt forbrug, offentlige investeringer og indkomstoverførsler. Underskuddet kan opstå på to måder. For det første ved, at regeringen fører en ekspansiv finanspolitik (udgifterne øges i forhold til indtægterne), og for det andet pga. den automatiske budgetreaktion. Hvis der er underskud på det offentlige budget et år, øges statsgælden (eller statens tilgodehavender formindskes).