Åbn undermenuer...

Multiplikatorvirkning

En ændring i strømmen af penge i det økonomiske kredsløb, f.eks. øget eksport, fald i investeringerne, stigende forbrugskvote, øgede offentlige udgifter, nye afgifter osv. vil dels have en primær virkning på andre størrelser i kredsløbet, dels en række afledte virkninger.  F.eks. vil stigende afgifter umiddelbart reducere borgernes disponible indkomst, hvorfor de vil forbruge mindre. Hvor meget mindre forbruget vil være, afhænger af, om borgerne samtidig reducerer deres opsparing, og i hvilken grad de varer, de ellers ville have købt, er importerede.  Skatte- og afgiftssatser spiller også ind. Den del af indkomstudvidelsen, der efterspørger danske varer og tjenester, bliver til ny indkomst til virksomhedernes ansatte og ejere. Noget går til skat, men noget fortsætter i kredsløbet som efterspørgsel, der igen får afledte effekter etc.  Multiplikatoren udtrykker med et tal, hvor stor den samlede indkomst eller efterspørgselsvirkning bliver i forhold til den oprindelige påvirkning. Multiplikatorerne beregnes ved hjælp af store EDB-modeller. Multiplikatorerne revideres jævnligt.