Åbn undermenuer...

Statsgæld

Er der underskud på de offentlige finanser (se Offentlig sektor) har den offentlige sektor et finansieringsbehov. Finansieringen kan finde sted på to forskellige måder. Én metode er at trykke flere pengesedler, eller sagt mere teknisk, at trække på statens konto i Nationalbanken. Metoden kan kun bruges i begrænset omfang, hvis landet ikke skal kastes ud i en vedvarende høj inflation og manglende tillid til de anvendte betalingsmidler.  Derfor bruges den anden metode i meget større omfang, nemlig at lånefinansiere underskuddet. Man låner i den private sektor i indland og udland, blandt andet ved udstedelse af statsobligationer. Pga. lånerne forøger man så statgælden (eller mindsker statens tilgodehavender).