Åbn undermenuer...

Drifts- anlægs- og udlånssaldoen

Saldoen på statens Drift- anlægs- og udlånsbudget bruges ofte som mål for statsbudgettets påvirkning af den samfundsøkonomiske aktivitet. Et øget underskud eller et reduceret overskud vil have en aktivitetsøgende funktion.