Åbn undermenuer...

Bruttonationalprodukt

BNP - bruttonationalproduktet er en samlet opgørelse over værdien af den produktion, der foregår i landet. Mere præcist er BNP en samlet opgørelse over værdien af produkterne fratrukket værdien af de råvarer, der er nødvendige for at producere dem. Som navnet siger, er BNP en opgørelse over den samlede produktion, som altså i princippet kunne være en lang liste over alle de fysiske produkter, der produceres i et land. BNP opgøres dog i penge. Det sker ved, at alle produkterne mængden - indgår med den pris, de sælges til på markedet. Ikke alle produkter har en pris. I en blandingsøkonomi vil de varer og tjenester, der produceres i den offentlige sektor, og dermed typisk er gratis, indgå med de omkostninger (løn til de ansatte), der er forbundet med produktionen. Ikke al produktion i et samfund indgår i BNP. Der bliver fx lavet ulønnet frivilligt arbejde, som altså ikke indgår i BNP, da produkterne ikke sælges på et marked.

BNP er ikke alene en opgørelse over den samlede produktion. BNP er også en indkomstopgørelse, ved at ansatte og ejere får en indkomst (løn og overskud) ved produktionen. På den måde bliver BNP også et udtryk for den samlede velstand i samfundet. Jo højere BNP, jo højere indkomster og dermed jo højere velstand.

Til at sammenligne velstanden mellem lande anvendes BNP/indbygger som mål. Hermed fås et gennemsnitstal for velstanden. Ved at tage højde for prisstigninger og desuden tage hensyn til forskelle i købekraft (PPP) vil det være muligt at få et realistisk billede af velstandsforskelle mellem lande.

Relaterede artikler

BFI
BNI