Åbn undermenuer...

Strukturel budgetsaldo

Overskud eller underskud på statens budget kan f.eks. være en følge af konjunkturerne, se automatisk budgetreaktion. Det kan også skyldes, at man har enkeltstående ekstraudgifter, som følge af f.eks. en naturkatastrofe, eller ekstraordinære indtægter, f.eks. som følge af salg af statsvirksomheder. Den strukturelle saldo er den faktiske saldo korrigeret for konjunktureffekter og engangstiltag.