Åbn undermenuer...

Opsparingskvote

Angiver den andel af den disponible indkomst, som går til opsparing. Jo større opsparingskvote, jo mindre forbrugskvote. Til vurdering af effekten af en bestemt finanspolitik er man især interesseret i den marginale opsparingskvote, som angiver, hvor stor en andel af en indkomststigning, der går til opsparing. Jo større marginal opsparingskvote, jo mindrebliver multiplikatorvirkningen.