Åbn undermenuer...

Paretooptimalitet

I en økonomi er produktion og forbrug Pareto-optimale, hvis der ikke findes en anden teknisk mulig sammensætning af produktion og forbrug, der giver mindst én forbruger en højere nytte uden at stille andre ringere. Begrebet bruges i økonomisk teori.

Paretooptimalitet er knyttet til italieneren Vilfredo Pareto (1848-1923), der tilhørte gruppen af nyklassiske økonomer.