Åbn undermenuer...

Lønkonkurrenceevne

Lønkonkurrenceevnen udtrykker et lands evne til at konkurrere med udlandet på lønomkostningssiden.  Den indgår således som en vigtig faktor i priskonkurrenceevnen, men skal dog også ses sammen med arbejdsproduktiviteten. Flere faktorer indgår i dag i et lands samlede konkurenceevne.