Åbn undermenuer...

Frihandel

De fleste økonomer er enige om, at frihandel er en win-win situation. Forbrugerne i det importerende land vil opnå en gevinst ved, at de kan købe de importerede varer til lavere priser, eller at de får en bedre kvalitet. For det eksporterende land gælder det, at der kommer flere i beskæftigelse, og dermed får landet vækst, ligesom eksportindtægten kan anvendes til import af  flere varer, som giver øget vækst hos landet, der importeres fra. International frihandel er således en vigtig vækstfaktor, hvorfor der siden 1945 er etableret forskellige organisationer til sikring af frihandel. World Trade Organization blev stiftet i 1995 med henblik på at sikre frihandel, dvs. fjernelse af told og kvalitative handelshindringer, inden for alle grupper af varer og tjenester for at undgå hjemmemarkedsbeskyttelse.