Åbn undermenuer...

Kapitalkoefficient

Forholdet mellem indsatsen af realkapital (bygninger, maskiner) og den samlede produktion. I de fleste i-lande er der en forholdsvis høj kapitalkoefficient (i Danmark er den ca. 4), mens den i u-lande er forholdsvis lille (under 1), da der er rigeligt med arbejdskraft og knaphed på kapital. Ifølge nogle udviklingsteorier anses en større kapitalkoefficient for at være af afgørende betydning, hvis der skal ske en økonomisk vækst i u-landene. Dette forudsætter dog en højere opsparing i disse lande eller lån i udlandet.