Åbn undermenuer...

R/P-forholdet

Når man dividerer et lands oliereserver (R) med den daglige produktion (P): R/P-forholdet, kan man se, hvor mange år de beviste reserver med den aktuelle produktion vil række. Men R/P-tallene skal dog tages med flere gran salt, for man kan naturligvis forøge oliereserverne ved at lave en mere intens efterforskning og gøre nye fund, og man kan med ny teknologi forbedre indvindingen fra de allerede eksisterende oliefelter. Hvis man ad disse veje øger reserverne mere end produktionen, vil R/P-tallene jo stige.