Åbn undermenuer...

Oliereserver

Olie er ligesom andre fossile energikilder en udtømmelig ressource – ikke en vedvarende energikilde. Derfor har det stor betydning for både producenter og forbrugere, hvor store oliereserverne er.

 

Ved ”beviste reserver” forstår man de nu kendte olieforekomster, som man med økonomisk fordel og med kendt teknologi kan indvinde. MENA-landene råder over ikke mindre end ca. 60 % af verdens oliereserver, mens de på den anden side ”kun” står for ca. 35 % af olieproduktionen. De begrænser altså produktionen og dermed udbuddet af olie, dels for at holde priserne oppe, dels for at strække deres ressource-formue over længere tid. Der er dog ikke enighed i OPEC om strategien. Således vil Iran og Venezuela gerne malke Vesten mest muligt ved at skrue ned for udbuddet af olie, mens Saudi-Arabien på den anden side fungerer som svingstat, fordi sauderne er klar over, at vi i Vesten er stærkt afhængige af olie til priser, vi kan betale. Saudi-Arabien har store investeringer i Vesten, som vil miste i værdi, hvis verdensøkonomien får problemer.