Åbn undermenuer...

Skattely

Lande, som giver skattemæssige fordele til personer og firmaer, der anbringer deres formuer i dem. Det sker i form af ingen eller næsten ingen beskatning af formuerne og afkastet på dem. Samtidig har skattely-landene som regel bankhemmelighed, så at personens eller firmaets moderland ikke kan få oplysninger om de anbragte formuer.

 Uddybende forklaring

Lande, som giver skattemæssige fordele til personer og firmaer, der anbringer deres formuer i dem. Det sker i form af ingen eller næsten ingen beskatning af formuerne og afkastet på dem. Samtidig har skattely-landene som regel bankhemmelighed, så at personens eller firmaets moderland ikke kan få oplysninger om de anbragte formuer.

Verdens førende skattely er Schweiz, men også Luxembourg, Cayman Islands samt en række britiske områder (De Britiske Jomfruøer, Bermuda, Gibraltar samt Kanaløerne Guernsey, Jersey og Isle of Man) er hyppigt benyttede skattely.

I de sidste par år er der imidlertid sket en positiv udvikling mht. bekæmpelsen af skatteunddragelse i skattely-landene. Der sker en gradvis udvikling på globalt niveau, som bl.a. støttes af de magtfulde G8- og G20-landegrupper. Stadigt flere lande tilslutter sig fælles systemer, hvor oplysninger om bankkonti, renter og udbytter automatisk udveksles mellem myndighederne i de deltagende lande.

EU's rentebeskatningsdirektiv betyder således, at fx de danske skattemyndigheder automatisk får besked, hvis en dansk statsborger får tilskrevet renter eller udbytter i et andet land. Især Luxembourg og Østrig har strittet imod dette direktiv, men i løbet af sommeren 2013 har de to lande bøjet sig for de andre EU-landes pres.

En anden vigtig aftale stammer fra USA, hvor præsident Obamas regering som reaktion på de store bankskandaler, der var medvirkende årsag til Finanskrisen, har indført de såkaldte FATCA-regler (Foreign Account Tax Compliance Act), dvs. skatteregler for udlandskonti. Hvis en bank i udlandet ikke vil udlevere oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder, trækker USA 30 % i kildeskat fra amerikanske kilder.

De to aftaler strammer nettet om de aktuelle skattely-lande, men problemet med skatteunddragelse løses dog ikke så let, fordi nye lande ser en mulighed i at fungere som skattely. Det gælder således fx Singapore, Mauritius og Kenya.

 

 

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....