Åbn undermenuer...

Enklave-industrialisering

En enklave er et mindre, afgrænset område i et land (som en ø i et hav). Ved enklave-industrialisering forstår man industrialisering i særlige økonomiske sektorer, fx olieindustrien i Mellemøsten, eller i særlige geografiske områder – eksempelvis økonomiske frizoner i Indien og Kina – som stort set foregår adskilt fra resten af det pågældende lands økonomiske aktiviteter.

Frizoner i ulande og vækstøkonomier - med lempelige regler for bl.a. beskatning, arbejdsmiljø og faglig organisering - bliver oprettet med det formål at tiltrække udenlandsk kapital og på den måde skabe arbejdspladser.