Åbn undermenuer...

Frizoner

Områder oprettet i den tredje verdens lande med lempelige regler for bl.a. beskatning, arbejdsmiljø og faglig organisering med det formål at tiltrække udenlandsk kapital og på den måde skabe arbejdspladser. I forbindelse med diskussionen om globalisering har kritikerne peget på, at selv om frizoner i NIC-lande og Kina har været væsentlige for den økonomiske vækst, har frizonerne i andre asiatiske, afrikanske og latinamerikanske lande medført grov udnyttelse af arbejdskraft uden større økonomisk vækst til følge.

Læs videre