Åbn undermenuer...

Gældskrise

Gældskrisen plager en række ulande, hvor gælden er blevet så stor, at de ikke har mulighed for at betale den tilbage. Gældskrisen i 1980'erne var mest udpræget i Latin- og Mellemamerika, men ved hjælp af kreditter især fra USA lykkedes det delvist at klare krisen. I 1990'erne har gældskrisen særligt vist sig i de fattige afrikanske lande syd for Sahara. I den såkaldte Paris-klub blev en række vestlige lande enige om en vis gældslettelse og omlægning af gælden på mere lempelige vilkår. Fra midten af 1990'erne har Verdensbanken og IMF gennem HIPC-initiativet (Highly Indebted Poor Countries) søgt at imødekomme kravet om gældslettelse for disse i alt 41 lande.

Læs videre