Åbn undermenuer...

Cotonou-aftalen (EU)

Cotonou-aftalen (opkaldt efter Benins hovedstad) er indgået mellem EU og de 77 såkaldte AVS-lande (i Afrika, Vestindien og Stillehavet) i juni 2000 og erstatter de tidligere Lomé-aftaler. Aftalen er siden blevet revideret hvert 5. år. Aftalen omfatter hovedparten af verdens fattigste og mindst udviklede lande. Samarbejdet mellem EU- og AVS-landene er koncentreret om to områder, nemlig et økonomisk/handelspolitisk samarbejde og et udviklingssamarbejde. Handelssamarbejdet går bl.a. ud på, at EU har fjernet tolden på en række af de varer, som AVS-landene eksporterer, mens AVS-landene har fået lov til at bibeholde deres toldsatser på varer fra EU. Cotonou-aftalen vil dog ændre handelssamarbejdet, så det kommer i overensstemmelse med de bestemmelser for international samhandel, der er fastsat af World Trade Organization (WTO), Verdenshandelsorganisationen. Den overordnede målsætning for udviklingssamarbejdet er fattigdomsbekæmpelse. Ud over bistand og handel har AVS-samarbejdet også en politisk dimension. Der foregår bl.a. en løbende politisk dialog mellem landene om menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.

Læs videre