Åbn undermenuer...

Lavindkomstlande

På grundlag af det årlige BNP pr. indbygger i US$ har Verdensbanken og IMF fastlagt følgende grænser for lav-, mellem- og højindkomstlande: Lavindkomstlande: under $755 pr. indb., Mellemindkomstlande: $756-$9265 pr. indb.,  Højindkomstlande: $9266 og derover pr. indb.

Læs videre