Åbn undermenuer...

Ulige bytte

Ulandene fik i en årrække lavere priser for deres eksportvarer end for de varer, de importerede. Det gav sig til udtryk i et forringet bytteforhold, som er et anerkendt økonomisk begreb. Udviklingen har dog ikke været entydig. Nogle råvarer som olie har fx haft stærkt stigende priser, og nogle af de varer, ulandene importerer, fx elektronik, er faldet i pris. En fransk marxistisk forsker, Arghiri Emmanuel, har introduceret begrebet ulige bytte, hvorved han mener, at i og med at arbejdskraften betales dårligere i ulandene, overføres der værdi til ilandene. Teorien om det ulige bytte lægger altså vægt på, hvor meget arbejdskraft, der bruges til at producere varen. Det har dog været svært empirisk at påvise teoriens rigtighed, da tilsyneladende ens varer ikke nødvendigvis har samme kvalitet.

Læs videre