Åbn undermenuer...

Multidimensionelt fattigdoms-indeks

På Oxford University har man udviklet et fattigdoms-indeks (Multidimensional Poverty Index), som indeholder 10 dimensioner inden for de tre hovedområder: uddannelse, sundhed og levestandard. De tre hovedområder er altså de samme, som UNDP anvender i deres HDI-indeks.

Oxford-indekset er udviklet ud fra en opfattelse af, at ingen enkelt indikator, fx indkomst, kan indfange alle de aspekter af afsavn, som fattige mennesker oplever. Indekset kan bl.a. bruges til en politisk prioritering af indsatsen mod fattigdom i forskellige lande. Hjemmeside: www.ophi.org.uk.

Figurer