Åbn undermenuer...

HDI-indeks

Human Development Index er udviklet af FN-organisationen UNDP i 1990 for at måle et lands eller en samfundsgruppes udvikling i mere end økonomisk forstand. Indekset omfatter tre variable:

  1. Forventet gennemsnitlig levetid.
  2. Læsefærdighed blandt voksne (2/3) og uddannelsestid (1/3).
  3. Indkomst pr. indbygger målt i købekraft.

I 1997 introducerede UNDP et mål for fattigdommen, Human Poverty Index (HPI), der måler:

  1. Andel af befolkningen, der vil dø, før de fylder 40 år.
  2. Andel af befolkningen, der er analfabeter.
  3. Et sammensat mål for leveforhold, der inddrager adgang til sundhedstjeneste og rent drikkevand samt andel underernærede børn under 5 år. 

Målet med begge indeks er at øge opmærksomheden omkring de forhold, som er af betydning for befolkningen i et (u)land og dermed bidrage til den rigtige udvikling.  Et mere sammensat mål for udvikling er Millennium Development Goals.