Åbn undermenuer...

Sekulariseringstesen

Sekulariseringstesen går ud på, at moderniseringsprocessen i et samfund uundgåeligt får til følge, at rationalitet/fornuft og væksten i materialisme og forbrugerisme gradvist fortrænger religiøse værdier fra det offentlige rum. Sekulariseringens fremgang indebærer dog ikke nødvendigvis, at religiøse værdier forsvinder, men at de bliver betragtet som tilhørende den private sfære.