Åbn undermenuer...

HPI-indeks

HPI er en forkortelse for Human Poverty Indeks, et mål for fattigdom, som blev introduceret af UNDP i 1997. I indekset indgår følgende indikatorer:

  • Andel af befolkningen, der vil dø, før de fylder 40 år.
  • Andel af befolkningen, der er analfabeter.
  • Et sammensat mål for leveforhold, der inddrager adgang til sundhedstjeneste og rent drikkevand samt andel underernærede børn under 5 år. 

Målet med índekset er at øge opmærksomheden omkring de forhold, som er af betydning for befolkningen i et (u)land og dermed bidrage til den rigtige udvikling.