Åbn undermenuer...

Millennium Development Goals

På Millenniumtopmødet, som blev afholdt i FN´s hovedkvarter i New York i september 2000, blev verdens stats- og regeringsledere enige om en række fælles mål for den fremtidige udvikling. Man enedes bl.a. om at bekæmpe fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme, forringelse af miljøet og diskrimination af kvinder. Målene blev skrevet ind i Millenniumerklæringen. Otte tidsbundne mål – de skulle nås inden 2015 - fra erklæringen er bagefter blevet kendt som Millenniumtopmødets udviklingsmål eller Millennium Development Goals, MDG. På dansk: 2015-målene. Ansvaret hviler på både de enkelte udviklingslande og det internationale samfund, der skal bistå landenes regeringer med bl.a. øget udviklingsbistand, gældslettelse og bedre markedsadgang.

 Uddybende forklaring

På Millenniumtopmødet, som blev afholdt i FN's hovedkvarter i New York i september 2000, blev verdens stats- og regeringsledere enige om en række fælles mål for fremtidig udvikling. Man enedes bl.a. om at bekæmpe fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme, forringelse af miljøet og diskrimination af kvinder. Målene blev skrevet ind i Millenniumerklæringen. Otte tidsbundne mål fra erklæringen er bagefter blevet kendt som Millenniumtopmødets udviklingsmål eller Millennium Development Goals, MDG. På dansk: 2015-målene. De otte mål skulle nås inden 2015. Ansvaret hviler på både de enkelte udviklingslande og det internationale samfund, der skal bistå landenes regeringer med bl.a. øget udviklingsbistand, gældslettelse og bedre markedsadgang.  De otte mål og kriterierne for deres opfyldelse er: 

  1. Udryddelse af ekstrem fattigdom. Mellem 1990 og 2015 at halvere andelen af mennesker, der har en indkomst på under én dollar om dagen.
  2. Opnå grundlæggende uddannelse til alle. Sikre at børn i hele verden inden 2015 har adgang til at gennemføre et grundlæggende skoleforløb.
  3. Forbedre kvinders status og fremme af ligestilling. Udrydde kønsforskelle i grundskoler inden 2005 og på højere uddannelsesinstitutioner senest i 2015. 
  4. Reducere børnedødelighed. Reducere dødeligheden for børn under fem år med to tredjedele i perioden 1990 til 2015.
  5. Forbedre sundhed for mødre. Reducere barselsdødeligheden med tre fjerdedele i perioden 1990 til 2015.
  6. Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme. Inden 2015 at have standset og reduceret spredningen af hiv/aids.
  7. Sikre miljømæssig bæredygtighed. Integrere principperne for bæredygtig udvikling i landestrategier og programmer samt vende udviklingen af tab af miljømæssige ressourcer. Halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand inden 2015. Opnå betydelige forbedringer i livet for mindst 100 millioner slumbeboere inden 2020.
  8. Udvikling af et globalt partnerskab for udvikling. Imødekomme de mindst udviklede landes særlige behov. Yderligere udvikling af et åbent handels- og finanssystem, der inkluderer en forpligtelse til god regeringsførelse, udvikling og fattigdomsbekæmpelse nationalt og internationalt. En gennemgribende behandling af udviklingslandenes gældsproblemer. Udvikling af værdigt og produktivt arbejde til ungdommen. I samarbejde med medicinalvirksomhederne at sikre økonomisk overkommelig adgang til essentielle medicinalprodukter i udviklingslandene. I samarbejde med den private sektor at skabe adgang til ny teknologi især informations- og kommunikationsteknologi.

Der er yderligere udarbejdet 48 indikatorer for, hvor langt man er nået, og på UNDP's og Verdensbankens hjemmesider kan man se, hvordan det går med opfyldelsen af målene. Hjemmesider: http://www.developmentgoals.com/ og http://www.undp.org

 

 

Figurer