Åbn undermenuer...

I-lande

Lande, der har gennemført en industrialisering. Bruges som modsætning til ulande, der overvejende er landbrugslande eller er på vej til at blive i-lande. Tidligere var et industriland et land, hvor industrien var det vigtigste erhverv, både med hensyn til andel af BNP og beskæftigelsesmæssigt. Sådan er det imidlertid ikke længere i mange industrilande, hvor serviceerhverv og den offentlige sektor i dag beskæftiger flere. I en række mere udviklede "ulande" Verdensbanken taler om mellemindkomstlande har industrien større betydning end i mange "i-lande", fx i Kina. Derfor bruges begrebet postindustrielt samfund om en række vestlige lande. Dette begreb er imidlertid heller ikke præcist, da disse samfunds industriproduktion som regel er større end nogensinde, selv om servicesektoren i dag er vigtigere.