Åbn undermenuer...

WTO

WTO (World Trade Organization) blev oprettet i 1995 på basis af den gamle GATT-aftale (GATT = General Agreement on Trade and Tariffs) fra 1948. Formålet med GATT har været at fremme verdenshandelen gennem reduktion af told og importbegrænsninger, dvs. at man har arbejdet for mere frihandel. Først med WTO fra 1995 blev der oprettet en egentlig organisation, der i dag har 161 medlemslande. Alle betydende økonomiske magter er med i WTO.

I forhold til GATT har WTO udvidet opgaverne, så de nu ikke kun koncentrerer sig om liberalisering af varehandelen, men også om serviceydelser (fx bank- og forsikringsvirksomhed). Endvidere arbejder man med beskyttelse af patenter, copyrights mv.

Hovedproblemet for WTO er, at der er så store handelsmæssige interessemodsætninger mellem i-lande og u-lande. Firkantet sagt ønsker de to parter frihandel, hvor de hver for sig er stærke, og protektionisme, hvor modparten har sin styrke.