Åbn undermenuer...

Europarådet

Først skal det slås fast, at Europarådet (trods navneligheden) ikke har noget med EU og dets institutioner at gøre. Europarådet har 47 medlemslande med hovedsæde i Strasbourg. Hviderusland er det eneste europæiske land, som står udenfor. Rådet blev oprettet i 1949 af 10 vesteuropæiske lande - herunder Danmark - og består af en parlamentarisk forsamling og et ministerråd, der kan vedtage henstillinger til regeringerne.

Mens Europarådet oprindelig var tiltænkt en central rolle i det europæiske samarbejde efter krigen, blev det i stedet menneskerettighedsspørgsmål, der blev Europarådets vigtigste område. De deltagende lande forpligtede sig med underskrivelsen af Den europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950 til at overholde visse fundamentale menneskerettigheder. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg blev oprettet i 1958 og er rådets juridiske organ, som alle de europæiske landes borgere kan indbringe krænkelser for. Domstolens afgørelser plejer at blive respekteret i de pågældende lande. Et vigtigt middel i kampen for menneskerettighederne er at ekskludere et land af Europarådet eller true med det, hvis landet bliver ved med at overtræde menneskerettighederne.

Læs videre