Åbn undermenuer...

OSCE

Den europæiske sikkerheds-og samarbejdsorganisation (Organization for Security and Co-operation in Europe) blev etableret i 1994 som en fortsættelse af CSCE fra 1975. Med afslutningen af den kolde krig havde organisationen fået en ny rolle, og organisationen lagde nu hovedvægten på forebyggelse af konflikter, varsling af konflikter og krisestyring. Foruden USA og Canada var stort set alle europæiske lande medlemmer af organisationen, og der var forventninger om, at OSCE kunne blive den centrale sikkerhedsorganisation i Europa. Men på grund af krav om enstemmighed og fraværet af militær styrke spiller OSCE - i modsætning til NATO - i dag en mere beskeden rolle. I forbindelse med konflikterne i det tidligere Jugoslavien har OSCE haft mange opgaver med overvågning og mægling mellem partnerne. OSCE har 57 medlemsstater og sekretariatet ligger i Wien. Hjemmeside: www.osce.org

Figurer