Åbn undermenuer...

ATTAC

ATTAC er en international organisation for mennesker der protesterer mod globaliseringen og dens konsekvenser. Organisationen blev dannet i Frankrig i 1998, og navnet er en forkortelse for l'Association pour une Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens (fransk) eller Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens (engelsk). Dvs. bevægelsen for beskatning af finansielle transaktioner til gavn for borgerne. Organisationen er repræsenteret i 22 lande, og d. 6-7.oktober 2001 blev ATTAC-Danmark grundlagt. ATTAC's fire krav:  1. Indførelse af en såkaldt Tobin-skat, foreslået af den amerikanske økonom og nobelpristager fra 1981 James Tobin: Beskatning af valutatransaktioner i det internationale finansielle system på over 1 mio. dollar med 0,1 til 0,5 procent.  2. Afskrivning af de fattigste landes gæld.  3. Afskaffelse af skatteparadiser.  4. Krav om at pensionskasser skal investere samfundsansvarligt.  Hjemmesider: www.attac.dk og www.attac.org  Fra borgerlig/liberal side har der været rejst kritik af ATTAC's mål og midler, og der er oprettet en hjemmeside på dette grundlag.  Hjemmeside: www.coin.dk

Læs videre