Åbn undermenuer...

IAEA

International Atomic Energy Agency blev oprettet i 1957, og den er ved særlig overenskomst knyttet til FN med det formål at øge atomenergiens bidrag til fred, sundhed og velstand ved at fremme den ikke-militære udnyttelse. IAEA, der ledes af et sekretariat i Wien, har ca 2200 medarbejdere. IAEA har vidtgående kontrolbeføjelser for at hindre, at atomenergi bruges til militære formål af andre end de eksisterende atommagter. Fra 2006 og 2007 har IAEA gentagne gange rapporteret om, at Iran producerer beriget uran, og FN's sikkerhedsråd har indført sanktioner mod Iran for at standse landets atomprogram. På trods heraf har Iran fortsat sit atomprogram, som man hævder er til fredelige formål. Konflikten er derfor gradvist blevet tilspidset, indtil Iran og modparten (primært USA) i sommeren 2015 indgik en fredelige aftale om at IAEA kunne inspicere de iranske atomanlæg. Til gengæld skulle sanktionerne mod Iran så lempes eller helt fjernes.