Åbn undermenuer...

ILO

Den internationale Arbejdsorganisation, International Labour Organization, blev grundlagt i 1919 og er i dag en FN-særorganisation, hvis formål er at forbedre arbejdsvilkårene i medlemslandene. ILO, hvor både stater, arbejdstagere og arbejdsgivere har sæde, har vedtaget en lang række konventioner (bindende traktater) om forbud mod tvangsarbejde og diskrimination, om minimumslønninger og om krav om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Et andet vigtigt arbejde for ILO er i det hele taget at skaffe mennesker arbejde, da en stor del af verdens fattige er uden arbejde. ILO har i dag 185 medlemslande

Læs videre