Åbn undermenuer...

Mercosul

En toldunion i Sydamerika omfattende 4 lande med fuldt medlemskab: Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. Hertil kommer en række associerede medlemmer, som måske kan blive/vil være medlemmer i fremtiden, bl.a. Venezuela.

Mercosul er på papiret en organisation, der søger at kopiere EU i form af en toldunion, som opstiller fælles ydre toldsatser for import. Endvidere er der visse tiltag for at skabe et indre marked med institutioner, som sikrer samarbejde både mellem landenes regeringer og parlamenter samt en ”kommission”, der har en repræsentant for hvert af medlemslandene og understøttes af et fælles sekretariat.

 

Mercosul har rent faktisk været med til at fremme samhandlen mellem de fire medlemslande, men der har samtidig været utallige brud på de indgåede handelsaftaler og regler for det indre marked, især fra argentinsk side. Drømmen om et Mercosul, som kan være starten på en samlet sydamerikansk toldunion - eller blot et frihandelsområde - lever stadig, men der er i bedste fald lange udsigter til, at dette rent faktisk lykkes.

 

 

Figurer