Åbn undermenuer...

FN's særorganisationer

Gennem årene har FN oprettet en række særorganisationer, hvor landene samarbejder om at løse bestemte afgrænsede opgaver. De vigtigste organisationer er: 

  • IAEA (International Atomic Energy Agency), Den internationale organisation for kontrol med militære og civile atomkraftanlæg. 
  • ILO (International Labour Organization), Den internationale arbejdsorganisation.
  • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN's organisation for ernæring og landbrug.
  • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) FN's konference for handel og udvikling. 
  • UNDP (United Nations Development Programme) FN's udviklingsorganisation. 
  • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur.
  • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) FN's flygtningehøjkommissær.
  • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) FN's industriorganisation.
  • UNICEF (United Nations Children's Fund) FN's børnefond.
  • WHO (World Health Organization) Verdenssundhedsorganisationen. 

Såvel Verdensbanken som WTO er formelt særorganisationer med tilknytning til FN-systemet. Hjemmesider: Alle organisationernes hjemmesider kan findes på www.navn.org, f.eks. : www.unido.org