Åbn undermenuer...

Industriblok

Industriblokke eller industrielle klynger er et centralt begreb i den amerikanske økonom Michael Porters teori om konkurrenceevne: Porters diamant. En industriblok er en større gruppe af virksomheder, der er placeret i samme geografiske område, og som alle direkte eller indirekte arbejder inden for det samme produktområde.

I Danmark har vi således et netværk af virksomheder, der alle har noget med vindmølleteknologi at gøre. Vestas Wind og Siemens er to af verdens største vindmølleproducenter, og en lang række andre virksomheder er underleverandører til disse. I USA er Silicon Valley (IT-teknologi), Hollywood (filmindustri) og – i hvert fald tidligere – Detroit (bilindustri) eksempler på industriblokke.