Åbn undermenuer...

Insourcing

Man taler om insourcing – i modsætning til outsourcing - når en virksomhed vælger selv at producere produkter eller ydelser, som man tidligere har købt hos underleverandører. Motiverne for insourcing kan fx være dårlig service-kvalitet hos underleverandøren, manglende overholdelse af aftaler og den begrænsede kontrol over underleverandøren.

Generelt har trenden i en årrække været, at de vestlige lande outsourcer masseproduktion af industrivarer til Østen, hvor lønningerne er langt mindre end i Vesten. Men for en del virksomheder er der så mange problemer forbundet med outsourcingen: bureaukrati, korruption, mangelfuld infrastruktur, kompliceret skattelovgivning osv., at de foretrækker at insource deres aktiviteter igen.

Læs videre