Åbn undermenuer...

Land grabbing

Land grabbing er store – ofte transnationale - firmaers eller fremmede regeringers opkøb eller langtidsleasing af landbrugsjord i udviklingslande. Størstedelen af aktiviteterne finder sted i Afrika syd for Sahara, hvor især Kina har været meget aktiv. Formålet med land grabbing er primært at sikre fødevareleveringer til investorlandet, men store områder bruges også til produktion af bio-ethanol (benzin-erstatning).

 

Kritikere af land grabbing påpeger, at fænomenet er en form for neo-imperialisme. De lokale bønder mister retten til at dyrke jorden med det resultat, at store grupper sulter og bliver underernærede. Land grabbing ledsages også af vand grabbing, så lokalsamfundene ofte lider af vandmangel. Endelig bruger de store firmaer ofte effektive og profitmaksimerende dyrkningsmetoder, hvilket har negative klimatiske konsekvenser.