Åbn undermenuer...

KKS (købekraft-standard)

KKS er en kunstig valutaenhed, som EU bruger til at sammenligne velstanden i forskellige lande, uden at forskellige prisniveauer i de forskellige lande påvirker beregningen. Traditionelt sammenligner man velstand ved at måle BNP pr. indbygger, hvor man omregner BNP til en fælles valuta, fx euro eller dollars. Problemet med BNP (værdien af den samlede produktion) pr. indbygger er, at prisniveauet er vidt forskelligt i de forskellige medlemslande. Et højt prisniveau vil føre til et højt BNP pr. indbygger omregnet til fælles valuta. Det vil derfor overvurdere forskelle i levestandard, da rige lande typisk har højere priser end fattige lande. En Big Mac koster mere i Danmark end i Rumænien omregnet til dollars eller euro.  En KKS kan købe samme mængde varer i alle lande.

Relaterede artikler

PPP