Åbn undermenuer...

Velstand

Grad af behovstilfredsstillelse, hvortil der medgår materielle goder. En målestok for graden af velstand er BNP pr. indbygger, som afspejler i hvilket omfang, indbyggerne gennemsnitligt får dækket de materielle behov (mad, drikke, bolig, uddannelse, sundhed). I velstand indgår således ikke de mere sociale og psykiske behov. BNP pr. indbygger kan kritiseres som velstandsmål, fordi det kun ser på en eneste økonomiske faktor, hvorimod et sammensat mål som Human Development Indeks (HDI) også omfatter sundhedstilstand (forventet levetid ved fødsel) og uddannelsesniveau (bl.a. procentdel, der går i skole). Udviklingen i BNP pr. indbygger og HDI er dog med få undtagelser tæt sammenfaldende for de fleste lande.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....