Åbn undermenuer...

Skånejob

Skånejob er beregnet for personer, der modtager social pension, og som ikke kan få eller beholde et deltidsjob på normale vilkår eller på de vilkår, som de sociale kapitler udstikker. Der kan fx være tale om personer, der efter alvorlig sygdom eller arbejdsulykke får tilkendt førtidspension, men som fortsat ønsker en tilknytning til arbejdspladsen. Et skånejob tilrettelægges ligesom et fleksjob på særlige vilkår, så det er muligt at afpasse jobfunktionerne efter medarbejderens arbejdsevne.