Åbn undermenuer...

Retsprincippet

Når regler om sociale ydelser har en form, hvor det er objektive kriterier, der afgør, om borgeren har ret til en ydelse, er der tale om et retsprincip. Det gælder fx arbejdsløshedsdagpenge eller folkepension. Hvis sociale ydelser derimod tildeles ud fra et skøn (en vurdering) af ansøgerens behov i det konkrete tilfælde, taler man om skønsprincippet.