Åbn undermenuer...

Overførselsindkomst

Når husholdningerne modtager kontante ydelser fra det offentlige, som ikke kræver nogen modydelse i form af f.eks. arbejde, taler man traditionelt om overførselsindkomst eller bare overførsler. Der er her tale om en omfordeling. Overførselsindkomst indgår derfor ikke i nationalregnskabet. Konkrete eksempler på overførselsindkomster er Statens Uddannelsesstøtte, folkepension og arbejdsløshedsdagpenge.